Njøs næringsutvikling skal vera Sogn og Fjordane sin viktigaste reiskap for nyskaping og næringsutvikling i frukt og bær og andre prioriterte landbruksprodukt.


Njøs Næringsutvikling søkjer nye medarbeidarar!
Njøs næringsutvikling AS søkjer prosjektleiar med arbeidsområde innovasjon og næringsutviklinginnan frukt og bær. Oppdragsgjevarane våre er hovudsakleg frå Sogn og Fjordane, men vi har ogsånasjonale og internasjonale prosjekt. Sogn og Fjordane er eit viktig frukt– og bærfylke, og Njøsnæringsutvikling får stadig fleire oppgåver innan innovasjon og næringsutvikling. 
Les meir

September avslutta eineståande vekstsesong langt over normalen
September 2014 enda 2,9 grader over normal temperatur og 70 prosent av normal nedbør. 13,2 grader vart gjennomsnittstemperaturen og det kom 91,1 mm nedbør. Vekstsesongen mai-september hadde medeltemperatur på 15,4 grader, og det kom 247,7 mm nedbør i denne perioden.
Les meir
spreiarvatning i felt hjå Olav Gjerde
Fantastisk juli på Njøs
Juli slo til med rekordvarme på Njøs, som dei fleste andre stader. Medeltemperaturen enda på 20,1 grader, som er heile 5,3 grader over normalen og 2 grader over førre rekord på 18,1 grader frå 2003. Sola skein heile 184 timar, og var framme alle dagar! Nedbøren, derimot, var det mindre med. Berre 33.4 mm, som berre er litt over det halve av normalen.
Les meir
undefined
Nytt ugrasmiddel
Ugrasmiddelet MaisTer, med lengre effekt enn Reglone, har nettopp fått off-label godkjenning for bruk i frukt, bringebær, rips, solbær, stikkelsbær og blåbær.
Les meir

Humler gjer ein viktig jobb med å bestøve frukt og bær
Humler vert rekna som viktige pollinatorar i frukt og bær. Bestandar går tilbake verden over, i Storbritannia er det no berre att 24 humleartar. Dei gjenlevande artane er hardt pressa grunna tap av blomsterrike habitat som er nødvendige for å sikre nok nektar og pollen til ulike stadium i livssyklusen.
Les meir

Sunne økologiske eple med svovel og bakepulver
I eit toårig forsøk har forskarar ved universitetet i Aarhus prøvd ut sprøyteteknikkar og sprøytemiddel på ei rekke eplesortar. Vanleg sprøyting med svovel blei samanlikna med sprøyting med sprinklarar der ein brukar svovel, og andre året også bakepulver.
Les meir
Optimering av gråskimmelkampen i bringebær
Fleire dyrkarar i Sogn og Fjordane hadde problem med gråskimmel i bringebær i år. I sist nummer av det tyske tidsskriftet Obstbau, er referert til tyske forsøk med nye midlar og korleis ein kan få til ein god strategi. Hovudkonklusjonen er at ingen av dei nye midla er betre enn eksisterande, og det krevst 3 sprøytingar under blomstringa.
Les meir

Dyrkingsrettleiing bringebær oversett til islandsk og færøyisk
Ei engelsk dyrkingsrettleiing for bringebær som Njøs næringsutvikliing skreiv i prosjektet ATLANTBERRY, er no tilgjengeleg i islandsk og færøyisk versjon.
Les meir
Kom godt i gang med øko-epleplanting
I sist nummer av det danske tidsskriftet "Frugt og grønt", går Hanne Lindhard frå Gartnerirådgivningen gjennom ulike ting ein må passa på for å lukkast med ein økologisk eplehage. Det er mykje å passa på, og Lindhard er ein av autoritetane på området i Norden.
Les meir

Internasjonal konferanse om tindved
Ein internasjonal tindvedkonferanse vart arrangert i Potsdam, Tyskland, 14.-17. oktober 2013. Den samla over 200 tindvedinteresserte frå 29 land.
Les meir
Heim    Nyhende    Prosjekt    Tilsette    Om oss    Publikasjonar    Kontakt    Næringsklynga    Fagstoff