Her er samla nokre internasjonale web-sider som gir informasjon om Celina med registrert varemerke QTee 

Wouters fruithandel er ein av dei to partane som har verdslisens på Celina

ABC-z er den andre partnaren med verdslisens på Celina

Carolus planteskule er ein av tre partar som eig ABC-z 

Grard planteskule i Sør-Frankrike er partnar i ABC-z

Freshfruitservice er den tredje partnaren i ABC-z, men har enno ikkje liggjande info om Celina

Stargrow nurseries har ansvar for å utvikla produksjonen av Celina i Sør Afrika, og ventar fyrste større avling i januar 2017.