Sigurd Molvik

Sigurd.jpg

Stilling: Prosjektleiar
Akademisk tittel: Høyskulekandidat i Landbruksøkonomi

Arbeidsfelt:

  • Mobillisering for auka produksjon av frukt og bær i Sogn og Fjordane

Profil:

Sigurd er tilsett som prosjektleiar for Njøs Næringsutvikling frå 1.01.2018 og har en DH-kandidat i Landbruksøkonomi. Han har arbeidd 5 år i bank som Landbruksrådgjevar, 4 år som prosuksjonsplannleggjar for gartnerier og som frukt og sauebonde frå 2004.