Monika Wojtowicz

Stilling: Forsøksteknikar
Akademisk tittel: Bachelor of Science

Arbeidsfelt:

Prosjektmedarbeidar

Frukt- og bærdyrking

 Profil:

Monika er utdanna ved Universitet i Lublin i Polen med bachelorgrad. Ho tek seg av mykje av det praktiske arbeidet i forsøksfelta på Njøs, og bidreg også i prosjektarbeid som Njøs næringsutvikling har ansvar for ute i bedriftene.

Ho er tilsett i 100 % stilling, der ho er ansvarleg for oppfylgjing av den praktiske delen i frukt og bær.