Liv Hatleli Gilpin

Stilling: Prosjektleiar
Akademisk tittel: Master Scient

Arbeidsfelt:

Kompost og kompostuttrekk

Jordbuande sjukdomar i bær

Produktutvikling i frukt og bær

Økologisk dyrking

Profil:

Liv har si utdanning frå Universitet frå Miljø- og biovitenskap på Ås, og tok mastergrada si der i 2009.

Ho vart tilsett i Njøs næringsutvikling i oktober 2009.