Stryret


Styret som vart valt på generalforsamlinga i 2010 er samansett slik: