Styret


Styret som vart valt på generalforsamlinga i 2017 er samansett slik: