Samarbeidspartnarar


Viktige regionale samarbeidspartnarar: 

 • Innovasjon Norge
 • Fylkesmannens landbruksavdeling Sogn og Fjordane
 • Fylkesmannens landbruksavdeling Hordaland
 • Økologisk føregangsfylke frukt og bær
 • Sogn og Fjordane fylkeskommune
 • Lerum AS
 • Sognefrukt SA
 • Lærdal grønt SA
 • Innvik fruktlager SA
 • Vestlandsforsking
 • SIMAS AS
 • m.fl.

Nasjonale samarbeidspartnarar

 • Graminor AS
 • Sagaplant AS
 • Innovasjon Norge
 • Landbruksdirektoratet
 • Norsk genressurssenter
 • Bioforsk
 • Nofima
 • Gartnerhallen
 • Bama
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • m.fl. 

Internasjonale samarbeidspartnerar

 • Sveriges lantbruksuniversitet, avd. för växtförädling, Balsgård
 • European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources (ECPGR)
 • Nordgen
 • Latvian State Institute of Fruit-Growing 
 • m.fl.