Svarthyll og tindved

Prosjektet «Innovative bærprodukter med helseprofil fra norskprodusert svarthyll og tindved» arbeider med å utvikle produksjon av svarthyll og tindved i Sogn og Fjordane, og produkt basert på desse råvarene. Njøs næringsutvikling si oppgåve i prosjektet omfattar sortar, dyrkingsteknikk,  hausteteknikk og oppfølging av felt hos dyrkarar. Prosjekteigar er Lerum Fabrikker AS, øvrige prosjektpartnerar er Norsk landbruksrådgiving Sogn og Fjordane, Rune Hatleli, Luster Grønt, Fresvik Kjølelager, Lærdal Grønt, SLU Balsgård og Nofima AS. Som ein del av prosjektet er det etablert pilot-plantingar med svarthyll og tindved hos dyrkarar i distriktet. Prosjektet er ein spin-off frå basisprosjektet «Nye frukt- og bærkulturar for Sogn og Fjordane.

 

Ansvarleg for Njøs næringsutvikling sin del av prosjektet: Dag Røen