PRUNDOC

PRUNDOC - "Identification of a representative set of Prunus domestica accessions of European origin, well documented and characterized, to be included into the AEGIS system", er eit eittårig prosjekt som er finansert av ECPGR frå fyrste utlysinga av prosjektmidlar i 2014. Totalt 10 partnerar skal velja ut plommesortar som er unike for kvart land, og desse skal skildrast både i felt og ved hjelp av moderne DNA-teknologi. Desse analysane skal utførast på SLU Balsgård

Den norske innsatsen er også delvis finansiert av Norsk genressurssenter

Prosjektleiar: Stein Harald Hjeltnes

Plommesorten Edda er ein norsk sort som skal skildrast i prosjektet

Plommesorten Edda er ein norsk sort som skal skildrast i prosjektet