Produktutvikling i siderproduksjon

Sogn og Fjordane Fylkeskommune har løyvd midlar gjennom programmet "VRI4 FoU-startpakken",til eit prosjekt med hovudmål om å utvide og styrke siderproduksjonen for auka sal og inntening for Gardsbrenneriet AS. Njøs Næringsutvikling skal vera innovasjonsprosessleiar. Målet er å få fleire bedrifter og nettverk til å setje i gong med innovasjonsprosessar, eller utviklingsprosjekt, som krev FoU, for å nå sine mål. Det skal i neste omgang føra til fleire arbeidsplassar og auka verdiskaping i fylket.

Oye.jpg