Nye norske pærer

Prosjektet "Nye norske pærer" skal leggja grunnlag for ny vekst i norsk produksjon av pærer, og utvikla marknaden med nye, gode typar pærer. Hovudvekt blir lagt på den nye sorten Celina. Sognefrukt SA er prosjekteigar, og Norges forskingsråd har finansiert 50 prosent av kostnadane i prosjektet som går frå 2015-2018. Gartnerhallen og Bama bidreg med kontantfinansiering i prosjektet.

Prosjektpartnarar er :

  •  Bioforsk
  • Graminor
  • Njøs næringsutvikling
  • Norsk landbruksavdeling Sogn og Fjordane, Viken og Hardanger fruktrådgiving
  • Hardanger fjordfrukt
  • Ullensvang fruktlager
  • Fellespakkeriet
  • Gartnerhallen
  • Bama

Prosjektleiar i Njøs næringsutvikling: Stein Harald Hjeltnes