Meteorologiske observasjonar

På Njøs er det teke samanhengande meteorologiske observasjonar sidan 1929. Fram til 1989 var stasjonen tilknytta Meteorologisk institutt, men frå 1990 vart stasjonen automatisert og del av Landbruksmeteorologiske tenester i Statens forskingsstasjonar i landbruk, no NIBIO.

Stasjonsinformasjon

Fylke:Sogn- og Fjordane

Kommune:Leikanger

Høyde over havet:45

Breddegrad:61.179943

Lengdegrad:6.862209

Startdato for måleserie:22.03.1991

Sluttdato for måleserie: