Lowjuice

Gjennom prosjektet ”Utvikling og optimalisering av produksjonsprosessen for lowjuice” blir det arbeidd med å lage ein eplejuice med mindre sukker.

Det blir fokusert på å finne dei rette eplesortane og den beste prosessen for å få eit produkt som fell i smak hos forbrukar. Prosjektet er eigd av Lerum AS og finansiert gjennom Matprogrammet til Norges forskningsråd. Nofima og Njøs næringsutvikling er FoU-partnarar i prosjektet.