Kompost - eit effektivt middel mot "trøytt" jord

ARD vs green compost

Njøs Næringsutvikling har prosjektleiinga i det internasjonale prosjektet CompostInWest eigd av SIMAS Næring. Prosjektet er støtta av RFF Vestlandet. Sesongen 2017 vart det gjennomført potteforsøk på Njøs der ein tilførte ulike typar kompost til "trøytt" jord og brukte eple som testplante. Jordtrøyttleik oppstår der det har vore planta same planteart i fleire omløp, og symptoma er redusert vekst og avling. Det vart målt sikre skilnader i plantevekst og komposttilførsla hadde også stor innverknad på jordfertiliteten. I biletet under har epletreet til venstre vakse i "trøytt" jord, medan epletreet til høgre har vakse i "trøytt" jord tilført 25% vermikompostert biorest. Tilførsle av kompost gav like god effekt mot symptom av jordtrøyttleik som sterilisering av jord.

Les meir om forsøket i Norsk Frukt og Bær.