Økologisk dyrking av svarthyll

Njøs næringsutvikling har utarbeidd ei dyrkingsrettleiing for økologisk dyrking av svarthyll saman med Rune Hatleli i Fresvik, som produserer Frøy svarthyll. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane støtta utgreiinga med midlar frå BU-fondet. Dyrkingsrettleiinga kan kjøpast ved å senda ein e-post til post@njos.no, og kostar kr 250,- inkl. mva

Prosjektleiar: Stein Harald Hjeltnes