Klimasol

Njøs næringsutvikling planta i 2010 eit felt med 10 sortar solbær som blir brukt i plantefysiologiske undersøkingar i prosjektet «En kunnskapsbasert, klimatilpasset norsk solbærproduksjon» (kortnamn KLIMASOL). Prosjekteigar er Norsk landbruksrådgiving Viken, og det er planta ut 6 andre tilsvarande felt i andre fylke for å undersøke korleis sortane blir påverak av klima / veksestad.

 

Ansvarleg for Njøs næringsutvikling sin del av prosjektet: Dag Røen