Genetisk etterkontroll i eple

Eit arbeid for å m.a. sikra sortsekte plantemateriale for produsentane.

Genetisk etterkontroll er eit arbeid Graminor AS har fått i oppdrag av Sagaplant AS. Graminor har delegert arbeidet til Njøs Næringsutvikling AS, som årleg utfører arbeidet. Målet med genetisk etterkontroll er dels å fange opp eventuelle planter med feil identitet (feil sort) og dels å fange opp planter avvik frå det typiske for sorten (mutasjonar).

Prosjektleiar: Dag Røen