EcoHisPy

EcoHisPy (European Collection of Historical Pyrus) – “Building and promoting a European Pyrus collection – A case study”, er eit eittårig prosjekt som er finansert av ECPGR frå fyrste utlysinga av prosjektmidlar i 2014. Totalt 15 partnerar vel ut pæresortar som er unike for kvart land, og desse skal skildrast både i felt og ved hjelp av moderne DNA-teknologi. Desse analysane blir utført av Agroscope Wädenswil, Sveits. Prosjektet er leia av Marc Lateur ved Agricultural Reserach Centre, Belgia. 

Den norske innsatsen er også delvis finansiert av Norsk genressurssenter.

Prosjektleiar for NNU sin del: Dag Røen