Sortar

Auka volum av norske plommer

Auka volum av norske plommer

Norske plommer har stort vekstpotensiale, og det er planta mykje i fleire distrikt. Tonnasjen har ikkje auka i samsvar med plantinga, og det er difor sett i gang eit forskingsprosjekt for å sjå på kva faktorar som må endrast for å auka avlinga. Ullensvang fruktlager SA er prosjekteigar, medan Njøs næringsutvikling er underleverandør for NIBIO Ullensvang.

KreftKamp

KreftKamp

Soppsjukdomen frukttrekreft kan gjera stor skade i eplefelt ved at greiner og heile tre døyr, og den kan dessutan gje råte hos fruktene.  I prosjektet «KreftKamp: Et krafttak mot frukttrekreft» har ein som mål å  få eplehagar som er friskare og produserer meir avling per arealeining. Det blir gjort gjennom å skaffe fram auka kunnskap om biologien hos soppen, om sortar sin respons på infeksjon og om effektive tiltak i eplefelt.

Klonarkiv i frukt og bær

Klonarkiv i frukt og bær

Njøs næringsutvikling tek vare på gamle sortar av frukt og bær for Norsk genressurssenter. Samlingane består av eplesortar, pæresortar, plommesortar, bringebærsortar, jordbær, rips, solbær og stikkelsbær. Frukttrea står i vanleg fruktfelt, det same gjeld rips, solbær og stikkelsbær. Jordbær og bringebær vert oppbevarte i instekttett plasthus om sommaren, på plantelager om vinteren.