Avslutta prosjekt

Auka omsetning av øko-frukt i storkjøkken

Auka omsetning av øko-frukt i storkjøkken

Njøs næringsutvikling har sidan 2013 vore ansvarlege for eit prosjekt med støtte frå Landbruksdirektoratet og Føregangsfylke økologisk frukt og bær, der målet er å auke forbruket av lokal, økologisk frukt i storkjøkkena i Sogn og Fjordane. Viktige samarbeidspartnarar er Sognefrukt og BAMA Storkjøkken, i tillegg til fleire offentlege instansar i regionen.