Bringinn

Prosjektet Bringinn har som mål ei bærekraftig utviding av den norske bringebærsesongen.
Fullt navn på prosjektet er "Bærekraftig utvidelse av den norske bringebærsesongen".

Det vert fokusert på optimalisering av oppal av langskot og dyrkingsvilkår for driving av langskot av sommarberande bringebær. Dessutan vert det sett på bruk av haustberande bringebær for ei sein bringebæravling.

Prosjektet er eigd av Innvik fruktlager, prosjektleiing ligg hos Bioforsk. Njøs næringsutvikling er inne som prosjektpartner.

Ansvarleg for Njøs næringsutvikling sin del av prosjekt: Dag Røen