Nytt markedsprosjekt innen økologisk frukt og bær

Produksjonen av økologisk frukt og bær i Norge dekker ikke den norske etterspørselen. Strukturen i
den norske produksjonen er preget av relativt små enheter, og dette fører til at det hver for seg er små
volum som leveres inn til pakking frå den enkelte produsent. Økologisk frukt krever hygiene for å
forhindre krysskontaminasjon fra konvensjonell frukt. Dette fører til at pakkeriene må legge om
pakkingen fra konvensjonelt til økologisk for hver enkelt pakking av økofrukt. Slik omlegging krever et
visst volum for å svare seg i den daglige driften. Dette fører til at økofrukt som ellers holder ønsket
kvalitet og mål, kan bli pakket og solgt som konvensjonell frukt ut av pakkeri. Volumet av norsk
økologisk frukt og bær er for lite, og leveransene til dagligvare og HORECA (hotell/restaurant/catering)
er ujevne og usikre. Det er derfor ønskelig å sikre at alt som blir produsert som økologisk blir solgt som
økologisk for å oppnå så god leveringsgrad som mulig.