Krav til klima hos frukt og bær

RU974 07002 i blom 2.JPG

I prosjektet KLIMAFRUKT er det laga ein rapport om “Krav til klima hos sorter av viktige frukt- og bærslag og kritiske faktorer for adaptasjon”. Rapporten kan lastes ned som pdf-fil her.

Prosjektet KLIMAFRUKT (2016-2018) var finansiert av Landbruksdirektoratet (Klima- og miljøprogrammet). Prosjektpartnerar var Njøs næringsutvikling AS (prosjekteigar og prosjektleiing) og NIBIO Apelsvoll.