Back to All Events

Mobilisering i frukt og bær-Oppstartsmøte i Loen, Hotel Alexandra 19.-20.januar


Pink Pearl blom.JPG

Programoversikt sjå meir her

Fylket er størst på bringebær i landet og også ein stor aktør på moreller. Andre kulturar har også i seinare år hatt fin auke og ein ynskjer å leggje til rette for at flest mogeleg kan ha bær og frukt som hovednæring. Auka volum på den enkelte kultur er også ynskjeleg, slik at fylket får størst mogeleg del av produksjonen som skal dekka etterspurnaden i marknaden.

Njøs næringsutvikling er hyra inn til å leia prosjektet, som startar opp i samband med landbruksmessa AgroNordVest i Loen 19.‐20. januar.

Prosjektet er planlagt å gå over tre år og omfattar 10 kommuner i fylket.