Back to All Events

Aad Wisse kurs med fokus på nyplanta Celina

Sognefrukt i Samarbeid med NLR Sogn og Fjordane har hyra inn Aad Wisse til å ha ein fagdag med spesielt fokus på skjering og stell av nyplanta Celina-tre. Det blir fyrst ein utedel der ein vil sjå på ulike nyplanta felt, og deretter ein innedel hjå Sognefrukt. 

Alle som har planta Celina i år og i fjor vert oppmoda om å koma! 

Meir detaljar vert lagt ut hjå Sognefrukt