Her er samla fagartiklar om Celina

Ny tilråding for pollinering: Ny tilråding med Fritjof som pollensort for to planteavstandar

Tilråding for pollinering: Oppsett for plassering av pollentre av 2 ulike sortar i tettplanting

Norsk frukt og bær nr 5/2016: Celina i Belgia

Norsk frukt og bær nr6/2014: Nye pæresortar frå Graminor

Norsk frukt og bær 2013 - Celina på Fruit logistica

European fruit journal nr 7/2013 - Celina - den nye pæresorten

Det er også artiklar om Celina i European fruit journal i nr 11/2013 og nr 5/2015

Norsk frukt og bær 2012 - Celina skal lyfta norsk pæreproduksjon

European fruit journal nr 1/2011 - nye pæresortar kjempar om marknadsdeler

European fruit journal nr 9/2011 - raude sortar oppnår betre prisar

Norsk frukt og bær nr 3/2011 - Nye pæresortar med stort potensiale