Aksjonærar i Njøs næringsutvikling AS


I alt 11 aksjonærar teikna aksjer i Njøs næringsutvikling ved skipinga 29.08.2007

Fylgjande bedrifter har aksjer i Njøs næringsutvikling